TBB Risk Merkezi


TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
Risk Merkezi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve bu bilgilerin ilgili kuruluşlarla paylaşılmasını sağlamak amacıyla “Risk Merkezi” kurulduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin TBB’den yapılan 10.04.2012 tarihli açıklamada şunlar kaydedildi:

Resmi Gazete’nin 25 Şubat 2011 tarih, 27857(mükerrer) sayılı nüshasında yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na Ek Madde 1 ve Geçici Madde 28 ilave edilmiştir. Ek Madde 1 ile Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ile de paylaşılmasını sağlamak üzere Risk Merkezi kurulmuştur.

Bu kapsamda Resmi Gazete’nin 10 Nisan 2012 tarih, 28260 sayılı nüshasında ilgili yönetmelikler yayımlanmıştır.

Risk Merkezinin faaliyete geçeceği tarih ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ve Kanunda belirtilen kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı Çalışma Grubu ile taslak yönetmeliklerin hazırlandığı dile getirilen açıklamada, bunların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da uygun görüşleri alınarak Resmi Gazete’nin 10.04.2012 tarihli nüshasında yayımlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Risk Merkezi’ne ilişkin Kanun, Yönetmelikler ve detaylı bilgilere, “http://www.tbb.org.tr/tr/tbb/riskmerkezi.aspx” adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi. Bundan sonraki aşamada, Risk Merkezi Yönetiminin oluşturulacağı ve bilgi alışverişini sağlayacak sistem altyapısı ile ilgili çalışmaların başlatılacağı kaydedilen açıklamada, “Bu aşamaların tamamlanmasından sonra Risk Merkezi’nin faaliyete geçeceği tarih ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır” denildi.

TBB Risk Merkezi yönetmeliği yayımlandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi yönetiminin oluşumuna, toplanmasına ve karar almasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

“Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin 10.04.2012 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile Risk Merkezi’nin kuruluşuna, faaliyetine ve çalışmasına, merkez yönetiminin oluşumuna, toplanmasına ve karar almasına, merkeze sunulan bilgilerin kapsam, biçim ve içeriğine ve bunların paylaşılmasına, paylaşılacak bilgilerin kapsam ve içeriğine, ücretlendirilmesine ve üyelerce ödenecek aidatların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Risk Merkezi Yönetimi, gerçek ya da tüzel kişilerin gerekçesini belirterek risk bilgilerinin kendilerine verilmesi için yazılı talepte bulunacak.

Risk Merkezi’nden temin ettiği bilgi ve belgelerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik önlemleri almayan üye kuruluşa bilgi akışı durdurulacak. Yönetim, topladığı her türlü bilgiyi, BDDK ve Merkez Bankası’na belirlenen biçim ve sürede verecek.

Risk Merkezi Yönetimi, gerek duyduğu konularda inceleme, araştırma ve değerlendirme yaparak öneri ve görüşlerinin alınmasını teminen çalışma usul ve esaslarını belirleyeceği çalışma grupları oluşturabilecek.

Yönetmelikle Risk Merkezi üyelerince verilecek bilgilerin kapsam, biçim ve içeriği de belirlendi. Risk Merkezi Yönetimi, BDDK ve Merkez Bankasının personeli arasından belirleyeceği birer üye dahil olmak üzere 9 üyeden oluşacak. Görev süresi 3 yıl olan üyeler, tekrar aynı göreve seçilebilecek.

Merkez üyelerinin müşterilerinin bilgileri

Ayrıca “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller hakkında Yönetmelik” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gerçek kişi olan müşteri, Risk Merkezi raporu için Risk Merkezi’ne veya Risk Merkezi Yönetimi tarafından belirlenmiş üyelerden birine şahsen başvurabilecek.

Risk Merkezi’ne ve Risk Merkezi Yönetimi tarafından belirlenmiş üyelere hangi adreslerde ve hangi gün ve saatlerde şahsen başvuru yapılabileceği Merkez Yönetimi tarafından belirlenecek ve Risk Merkezi’nin internet sitesi aracılığı ile duyurulacak. Belirlenen adreslerin dışındaki adreslere yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Yurt dışında yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi müşterinin posta yoluyla yaptığı başvuru, TC nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan en az birinin Türkiye konsoloslukları tarafından onaylanmış örneği ile imzası konsolosluklar tarafından onaylı başvuru formu, Risk Merkezi raporunun ücretini ödediğine dair dekontu Risk Merkezi’ne göndermiş olması koşuluyla geçerli kabul edilecek.

Gerçek kişi olan müşteri, Risk Merkezi raporunu elektronik imzasıyla imzaladıktan sonra elektronik posta eki olarak Risk Merkezi’nin elektronik posta adresine göndererek başvuruda bulunabilecek.

Tüzel kişilerin başvuruları

Tüzel kişi olan müşterinin yetkilileri, Risk Merkezi raporu için tüzel kişinin noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte Risk Merkezi’ne veya Risk Merkezi Yönetimi tarafından belirlenmiş üyelerden birine şahsen başvurabilecek.

Gerçek veya tüzel kişi müşterinin, Risk Merkezi raporunu özel hukuk tüzel kişisine verilmesini talep etmesi durumunda Risk Merkezi raporunun üçüncü kişilere verilmesine ilişkin başvurusu ve onay belgesinin düzenlenmesi gerekecek.

Müşterinin Risk Merkezi raporunun, imzalanan bilgi alışverişi sözleşmeleri kapsamında özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına ve bunların üst kuruluşlarına verilmesi, müşterinin onayının alınması koşuluyla mümkün olabilecek.

Risk Raporu başvurusunun yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde yapılmaması halinde başvuru sahibine başvurusunun kabul edilmediği en geç otuz gün içinde başvuru formunda belirtmiş olduğu iletişim yöntemiyle bildirilecek.

Başvuru sahibi tarafından henüz sonuçlandırılmamış bir başvurusuyla ilgili olarak gerek kapsam gerek teslim yöntemleri çerçevesinde yapılan değişiklik talepleri kabul edilmeyecek. Başvuru sahibi, henüz sonuçlandırılmamış bir başvurusunu iptal etme hakkına sahip olacak.

Rapor ücreti

Gerçek ve tüzel kişilerin risk bilgilerini kendilerine ya da onay vermeleri koşuluyla üçüncü kişilere verilmesinin talep edilmesi durumunda, uygulanacak ücretler, Risk Merkezi Yönetimi tarafından belirlenecek ve merkezin internet sitesi aracılığı ile duyurulacak. Gerçek kişi tarafından bir takvim yılı içinde yapılan ilk başvuru için Risk Merkezi raporu ücreti alınmayacak.

Başvurunun yönetmelikte belirlenen başvuru şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde, alınmış olan Risk Merkezi raporu ücreti iade edilmeyecek. Müşteriden yeni başvurusu için ilgili Risk Merkezi raporu ücreti alınacak. Risk Merkezi nezdinde müşteriye ait hiçbir bilginin bulunmamış olması, alınmış olan Risk Merkezi raporu ücretinin iadesine gerekçe oluşturmayacak.
 Bankacılık Kanunu’nun Risk Merkezi’ne İlişkin Maddeleri 
 Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği 
 Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 
 Sıkça Sorulan Sorular 

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler; doğru olduğuna inanılan, halka açık çeşitli kaynaklardan alınmış olup, bilgilerin her türlü kullanımı sonucundaki kayıp veya zararlar, siteye ve yazarlarına hiç bir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez. Site içeriği, yazılar ve tablolar, izinsiz olarak kopyalanamaz ve kullanılamaz. YASAL UYARI FinHat © 2007-2015
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com