Leasing’de %1 KDV Uygulaması

27.12.2011’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kararname ile bu tarihten itibaren imzalanan Leasing Sözlesmelerinde, aşağıdaki koşullardan birine uyan makine ve ekipmanlar için KDV %1 olarak uygulanmaya başladı.

1. Mal ve ekipman ayırımı olmaksızın, leasing’e konu olan tüm mal ve ekipmanlar, Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında %0 KDV ile satın alınırken, leasing KDV’leri de %1’e indirilmiştir.

2. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren söz konusu kararname ekinde belirtilen GTİP numaraları içerisinde kalan ve leasing’e konu, yeni (kullanılmamış) tüm makine ve ekipmanların leasing ile alımlarındaki KDV oranı %1’e indirilmiştir. Bu makine ve ekipmanların leasing dışındaki normal alımlarında KDV oranı, ekipmana göre %8 ya da %18 olarak kalmaktadır. Kararname ekinde belirtilen GTİP sınıflamasına göre KDV’si %1’e düşen ekipmanların bazılarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

1. İş Makineleri

GTİP’i 84.29 içerisinde olan tüm iş makineleri ve ekipmanlar (aksamlar ve aksesuarlar hariç)
Bu gruba örnekler:

 • Paletli Ekskavatör
 • Tekerlekli Yükleyici
 • Tekerlekli Kazıcı Yükleyici
 • Greyder
 • Yol Silindiri
 • Vibrasyonlu Yol Silindiri
 • Tekerlekli Yol Silindiri
 • Paletli Yükleyici
 • Tekerlekli Ekskavatör
 • Buldozer

2. Diğer İş Makineleri

GTİP’i 84.30 sınıfında olan, toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyırılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makine ve cihazlar (aksamlar ve aksesuarlar hariç)
Bu gruba örnekler:

 • Hidrolik Deliciler
 • Kazık çakma Sondaj Makineleri
 • Delme ve Sondaj Makineleri
 • Hidrolik Kırıcı
 • Kazık Sökme Makineleri
 • Kar Küreyicileri
 • Kar Püskürtücüleri

3. Elektrik Enerjisi üretim Kontrol Ekipmanları

GTİP’i 85.02 sınıfında olan, elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları (8502.31, 8502.39 ve 8502.40 hariç) ve GTİP’i 85.01 sınıfında yer alan elektrik motorları ve diğer jeneratörler vb. ekipmanlar
Bu gruba örnekler:

 • Elektrik Enerjisi üretim (Elektrojen) Jeneratör Grupları
 • Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)

4. Elektrik Transformatörleri

GTİP’i 85.04 sınıfında olan elektrik transformatörleri ve redresör ve benzeri ekipmanlar
Bu gruba örnekler:

 • Elektrik Transformatörleri (Trafo)
 • Redresörler

5. Maden Makine ve Ekipmanları

GTİP ‘i 84.74 sınıfında olan, toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddelerini tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makine ve cihazlar
Bu gruba örnekler:

 • Madenleri Tasnif Etmeye, Elemeye, Ayırmaya veya Yıkamaya Mahsus Makineler
 • Kırmaya veya öğütmeye Mahsus Makineler
 • Taş Kırma Makineleri, Konkasörler
 • Karıştırmaya veya Yoğurmaya Mahsus Makine ve Cihazlar
 • Beton veya Harç Karıştırıcılar (Mikserler)
 • Mineral Maddeleri Bitümenle Karıştırmaya Mahsus Makineler (Asfalt Plenti)
 • Seramik Hamurlarını Aglomere Etmeye, Kalıba Dökmeye veya Bunlara Şekil Vermeye Yardımcı Makineler
 • Kiremit, tuğla veya briket yapmaya mahsus makine ve cihazlar
 • Beton blok yapma makineleri
 • Darbeli Taş kırıcılar, elekler

6. Vinçler ve Kaldırma Makineleri

GTİP’i 84.26 sınıfında olan tüm Vinçler
Bu gruba örnekler:

 • Gezer Köprü Vinçleri
 • Lastik Tekerlekli Taşıyıcı
 • Gantry Vinç
 • Köprü Vinç
 • Raylı Taşıyıcı Vinç
 • Kule Vinç
 • Vinçli Yük Arabaları (Lastik Tekerlekli)
 • Hidrolik Vinçler

7. Kaldırma İletme Makine ve Ekipmanları

GTİP’i 84.28 sınıfında olan tüm kaldırma, elleçleme, yükleme ve boşaltma işlerine mahsus makine ve ekipmanlar (Forkliftler hariç)
Bu gruba örnekler:

 • Elleçleme makineleri
 • Elevatör ve Konveyörler
 • Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Platform
 • Asansör
 • İnsan Asansörü
 • Yük Asansörü
 • Maden Vagonları İticileri, Lokomotif veya Vagon Traversleri Vagon Deviriciler
 • Teleferik, Telesiyej
 • Haddehane için Külpütör ve Manipülatörler
 • Tarımda Kullanılmak üzere İmal Edilen Yükleyiciler
 • Zirai Traktöre Takılmak üzere İmal Edilen Yükleyiciler
 • Dökme Maddeler için Yükleyici

8. Tekstil Boya Apre Terbiye Makineleri

GTİP’i 84.51 sınıfında olan, dokumaya elverişli iplik ve kumaşların ağartılması, yıkanması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, kurutulması, ütülenmesi gibi tekstil terbiye makinelerinin tamamı ve kuru temizlemeye yönelik makineler
Bu gruba örnekler:

 • Ramöz Makineleri
 • Ağartma Makineleri
 • Boyama Makineleri (iplik/kumaş)
 • Kumaş Sarma Makinesi
 • Kumaş Kesme Makinesi
 • Apre ve Finisaj Makineleri
 • Silindirli Sıkma ve Kurutma Makineleri
 • Merserize İşlem Makineleri
 • Kumaş Havlandırma Makineleri
 • Kumaş Traşlama Makineleri
 • Kumaş Fırçalama Makineleri
 • Sardon Makineleri
 • Kumaş Yüzeyindeki Havları Yakma Makineleri
 • Kumaş Silindirli Parlatma Makineleri
 • Kumaş Genişletme Makineleri
 • İplik ve Kumaş Kaplama Emdirme Makineleri
 • Kuru Temizleme Makineleri
 • 10 Kg Geçmeyen çamaşır Kurutma Makinesi
 • 6 Kg Geçmeyen çamaşir Kurutma Makinesi
 • 6 Kg Geçen 10 Kg’ı Geçmeyen çamaşır Kurutma Makineleri
 • ütü Makineleri
 • ütü Presleri
 • çamaşır Yıkama Makineleri Sanayi Tip

9. Kalender Makineleri

GTİP’i 84.20 sınıfında olan Kalenderler ve diğer hadde makineleri (metal veya cam hadde makinelerı hariç)
Bu gruba örnekler:

 • Tekstilde Kullanılan Kalender Makinesi
 • Kağit Sanayinde Kullanılan Kalender Makinesi
 • Kauçuk ve Plastik Sanayinde Kullanılan Kalender Makinesi

10. Metal Hadde Makineleri

GTİP’i 84.55 sınıfında olan metalleri haddeleme makinelerı ve silindirlerinin tamamı
Bu gruba örnekler:

 • Boru imaline mahsus hadde Makineleri
 • Sıcak Hadde Makineleri
 • Soğuk Hadde Makineleri

11. Buhar Kazanları

GTİP’i 84.02 sınıfında olan Buhar kazanları ve kızgın su kazanları (aynı anda alçak basınçlı ısı buharı da üretebilen merkezi ısıtma için ısıtma su kazanları hariç), GTİP’i 84.03 sınıfında olan merkezi ısıtma kazanları ve GTİP’i 84.04 sınıfında olup 8402 ve 8403 sınıfındaki makinelerle birlikte kullanılabilen yardımcı cihazlar
Bu gruba örnekler:

 • Buhar Kazanları
 • Kızgın Su Kazanları
 • Merkezi Isıtma Kazanları
 • Kondanserler

12. Tarımda Ve Ormancılıkta Kullanılan Makine Ve Ekipmanlar

GTİP’i 84.32 sınıfında olan toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makinelerin tamamı (Traktör hariç)
Bu gruba örnekler:

 • Biçerdöver
 • Pamuk Hasat Makinesi
 • Ot Saman Balya Yapma Makineleri
 • Ekim Dikim Makineleri
 • Gübreleme Makineleri
 • Patates Hasat Makineleri
 • Silaj Makinesi
 • Skreyperler
 • Pulluklar
 • Diskli Pulluklar
 • Skarifikatörler
 • Kültüvatörler
 • Tırmıklar
 • Rotavatörler
 • çapa Makineleri
 • Mibzer
 • Yumru Dikim Makineleri
 • Fide Dikim Makineleri
 • Fidan Dikim Makineleri
 • Taş Toplama Parçalama Makineleri

13. Tarım ürünlerinin Hasat ve Harman Edilmesine Mahsus Makina ve Cihazlar

GTİP’i 84.33 olan tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makine ve cihazlar (8437 GTİP’indekiler hariç)
Bu gruba örnekler:

 • çim Biçme Makineleri
 • Ot Toplama Karıştırma Makineleri
 • Patates Sökme Makineleri
 • Pancar Baş Kesme Makineleri
 • Pancar Hasat Makineleri
 • Orak Makineleri
 • Mısır Hasat Makinesi
 • Mısır Toplama Daneleme Makinesi
 • Meyve ve Sebzeleri Ağırlıklarına Göre Tasnifleme Cihazları
 • Yumurta Temizleme Makineleri
 • Yumurtaları Ağırlıklarına Göre Ayırma Makineleri

14. Hayvancılıkla Ilgılı Makıne Ve Ekıpmanlar

GTİP’i 84.36 sınıfında olan tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar ve civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları
Bu gruba örnekler:

 • Hayvan Yemi Hazırlama Makineleri
 • Kümes hayvancılığına mahsus makine ve ekipmanlar
 • Civciv çıkartma ve Büyütme Makineleri
 • Tavuk Besleme Makineleri
 • Yumurta Muayene Cihazları
 • Tavuk Tüyü Yolma Makineleri
 • Ormancılığa mahsus makine ve cihazlar
 • Bal Mumunu Petek Yapan Cihazlar
 • Arıcılık Makineleri
 • Hayvan Kırkma Makineleri

15. Süt Sağma Makineleri ve Sütçülükte Kullanılan Makineler

GTİP’i 84.34 sınıfında olan süt sağma makinelerı ve sütçülükte kullanılan makineler
Bu gruba örnekler:

 • Sütçülükte Kullanılan Makineler
 • Tereyağ İmalat Makineleri
 • Peynir İmlat Makineleri

16. Şarap, Meyve Suyu, Elma Şarabı ve Benzeri İçeceklerin İmaline Mahsus Pres ve Benzeri Makineler

GTİP’i 84.35 sınıfında olan şarap, meyve suları, elma şarabı veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makineler
Bu gruba örnekler:

 • Sarap Yapım Presleri
 • üzüm Sıkma Presleri
 • Meyve Sıkma Presleri

17. Gıda üretim İşlemeye Yönelik Makine Ve Ekipmanları

GTİP’i 84.37 sınıfında olan tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesi, tasniflenmesi, öğütülmesi, işlenmesi veya ayıklanmasına mahsus makineler
Bu gruba örnekler:

 • Hububat Temizleme Makineleri
 • Hububat öğütme Makineleri
 • Kuru Baklagil öğütme İşleme Makineleri
 • Bakliyat eleme ayrıma makinesi

18. Yiyecek ve İçeceklerin Sınai Amaçlarla Hazırlanmasına Mahsus Diğer Makine ve Cihazlar

GTİP’i 84.38 sınıfında olan bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecekleri ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanması mahsus olanlar hariç)
Bu gruba örnekler:

 • Ekmek Pasta Bisküvi İmalat Makineleri
 • Makarna İmalat Makineleri
 • Şekerleme Kako çikolata İmalat Makineleri
 • Şeker imalat Makineleri
 • Biracılığa mahsus Makineler
 • Etlerin veya Kümes Hayvanlarının etlerinin Hazırlama Makineleri
 • Patates Soyma Makineleri
 • Meyve ve Sebze Hazırlama Makineleri
 • Kabuklu Yemiş Hazırlama Makinelerı
 • çay Yaprakları ve Kahve çekirdeği İşleme Makineleri
 • İçeçek Hazırlama Makineleri
 • Balık veya Kabuklu Deniz Hayvanı Hazırlama Makineleri

19. Elektrikli ya da Elektrikli Olmayan Fırınlar ve Ocaklar

GTİP’i 84.17 sınıfında olan sanayi ve laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil) ile GTİP’i 85.14 sınıfında olan sanayi ve laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar
Bu gruba örnekler:

 • Elektrikli Olmayan Fırınlar ve Ocaklar
 • Elektrikli Fırın ve Ocaklar
 • Ekmekçilik, Pastacılık ve Bisküvicilikte Kullanılan Rezistanslı Ocak ve Fırınlar
 • Metal Ergitme Fırınları
 • Isıl İşlem Fırınları
 • Ekmek Yapma Fırınları
 • Tünel Tipi Ekmek Fırınları
 • Diger Tip Ekmek Fırınları
 • çöp Yakma Fırınları
 • Tünel Fırınları ve Seramik ürünlerin Fırınlanmasına Mahsus Kovanlı Fırınlar
 • Kok Fırınları
 • çimento ve Alçi İmaline Mahsus Döner Fırınlar
 • Endüksiyon ocak ve fırınları
 • Kızılötesi ışınlı fırınlar
 • Sanayide ve laboratuvarda kullanılan fırınlar

20. Diğer Soğutucu ve Isı Pompaları

GTİP’i 8418.61 ve 8418.69 sınıfında olan diğer soğutucular ve ısı pompaları cihazları
Bu gruba örnekler:

 • Kondenserleri ısı değiştirici fonksiyonlu kompresörlü soğutucular
 • Isı Pompaları
 • Komple Soğutma Tesisleri
 • Diğer soğutucu cihazlar

21. Isı Değişikliği Yoluyla Maddelerin İşlenmesi İçin Makinalar

GTİP’i 84.19 sınıfında olan ısı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için makine ve cihazlar
Bu gruba örnekler:

 • Gazla çalışan Su Isıtıcıları
 • Termosifonlar
 • Güneş Enerjili Su Isıtıcıları
 • Tıbbi, cerrahi veya Laboratuvar Sterilizatörleri
 • Tarım ürünleri için Kurutucular
 • Ağaç, Kağıt Hamuru, kağıt veya Kartonlar için Kurutucular
 • Seramik için Kurutucular
 • Diğer kurutucular
 • Su Damıtma Cihazları (elektrikli)
 • Esanjörler
 • Hava ve Diğer Gazları Sıvılaştırmaya Yarayan Makineler
 • Sicak İçecek Yapmaya ve yiyecekleri Pişirmeye veya ısıtmaya Mahsus Makineler
 • Kahve ve Diğer Sıcak İçecek Yapmaya Mahsus perkolatör ve diğer cihazlar
 • Soğutma Kulesi (Su dolaşımı ile doğrudan soğutmaya mahsus)
 • Pastorizatörler
 • Tütsüleme Cihazları

22. Santrifüjler ve Filtre Cihazları

GTİP’i 84.21 sınıfında olan Santrifüjler (santrifüj kurutma makineleri dahil) sıvıların veya gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makine ve cihazlar
Bu gruba örnekler:

 • Su Arıtma ve Filtre Cihazları
 • İçeçeklerin Filtre Cihazları
 • Hava Filtre Cihazı
 • Gazların Filtre Cihazı
 • Toz tutucular
 • Santrifüj Krema Ayırıcılar
 • çamaşır Kurutma Makineleri
 • 6 Kg Geçmeyen çamaşır Kurutma Makinesi
 • 6 Kg Geçen çamaşır Kurutma Makinesi
 • Laboratuvarda Kullanılan Santrifüjler

23. Sıvı ve Toz Maddelerı Puskurtme Cıhazları

GTİP’i 84.24 sınıfında olan sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar, yangın söndürme cihazları, püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makineler ve benzeri makineler
Bu gruba örnekler:

 • Sivi ve Toz Haldeki Maddeleri Püskürtme Cihazları
 • Yangın Söndürme Cihazları (uzun ömürlü olanlar)
 • Püskürtme Tabancaları
 • Buhar Püskürtme Makineleri
 • Kum Püskürtme Makineleri

24. Lehim Ve Kaynak Yapmaya Mahsus Makineler

GTİP’i 84.68 sınıfında olan lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın), gazla çalışan satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar
Bu gruba örnekler:

 • Lehim ve Kaynak Yapmaya Mahsus Makine ve Cihazlar
 • Gazla çalışan Satıh Tavlamaya Mahsus Makine ve Cihazlar
 • Termoplastik maddeler için kaynak cihazları
 • El Salumoları v.s.
UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler; doğru olduğuna inanılan, halka açık çeşitli kaynaklardan alınmış olup, bilgilerin her türlü kullanımı sonucundaki kayıp veya zararlar, siteye ve yazarlarına hiç bir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez. Site içeriği, yazılar ve tablolar, izinsiz olarak kopyalanamaz ve kullanılamaz. YASAL UYARI FinHat © 2007-2015
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com